Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2013

bananowa-dama
8696 4044 390
Reposted bymankaadagmaraknomoregoodbyeszabojczeswiatelkoshakemecarmeloooovePannaPandaSoSweetCarpeDiem16forgetBlind-jellyfish

February 16 2013

bananowa-dama
2364 ee45 390
Reposted bycandybrainkassiarzynazabojczeswiatelkooczywisciesizar
bananowa-dama
2361 ff11 390
Reposted byrobxcoxchceszBloodyHeartkassiarzynawhodare
bananowa-dama
2356 261c 390

February 09 2013

bananowa-dama
0981 240c 390
Reposted bytrivBeatNickdivihasandrapiromankamorgensternwujopajok8
bananowa-dama
0966 a6c2 390
Reposted byannceylonelyjuliapiromankamorupoczywisciesizar
bananowa-dama
po raz kolejny Ty wychodzisz, a zapach Twojego ciała zostaje w moim łóżku...
— alga
Reposted byElajo Elajo
bananowa-dama
0941 526f 390
Reposted bycornisStarxholesrollinsonowaIhezalsucznikbambitchZirconjuhudoramajenkigeogeozaradnaciejkamariolamagdanestorsiostrzycamonimichfretkano-longer-korewideotekamariMoReisagainstshampainwojtekjcynamonmilivanilirogatypotworzazuMeinskeleinesDeinsezermartexxxkcyquaranikubalarsonmunkstragglercukinojaggerkarolsssesperawrazliwafridaysisterjobiamfibijneemciushallownesspositanotbtfdiedrunkjanealicejonesbluestardiemydarlingfasirocknrollqueenanamontliebe9
bananowa-dama
0926 8d8e 390
Reposted byYuujiro-chanzloiniedobrocookiethiefghanimaexistentialdichotomosWeirdBlueLabelknurekretardedanimalbabysiostrzycacalyzezlota
bananowa-dama
0922 d5c7 390
Reposted bymorgensternanncey

January 31 2013

bananowa-dama
0173 0d70 390

January 28 2013

bananowa-dama

teraz, gdy odkryłam nowe sztuczki tego chorego świata, jestem gotowa na samozagładę...
bananowa-dama
4994 9cfd 390
Reposted bykochamtwojspiew kochamtwojspiew

January 16 2013

bananowa-dama
8049 4d2f 390
Reposted bynoisetalesrobxcoxchceszpuszkaMeinskeleinesDeinsjeannesdezynwolturaoskiunique-entitylenoriciousbarszczowasimpsinatorEctopiapurrrfectionfrenataecg44emotionalanorexicnaruuscrew4usoeasyhagisanamont
bananowa-dama
8040 57c6 390
Reposted byTajemniczySimoczywisciesizar
bananowa-dama
8037 920b 390
Reposted byTajemniczySimlenifca
bananowa-dama
8026 b16e 390
bananowa-dama
8015 b1ac 390
Reposted byEctopiaoczywisciesizar
bananowa-dama
8010 5766 390
Reposted byartoflonelinesszabojczeswiatelkodrunkmetalgirl
bananowa-dama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl